CCS 4500

[:en]

Integrated Mifare reading principle
Reading distance: 5cm (depending on antenna conditions)
Keys: Illuminated touch keys
Standard foil color: Black
Edge Lighting: None
LCD display: Blue background, white characters
Connections: 4-wire connection to MBUS
Dimensions (HxWxD): three freely programmable function keys
Miscellaneous: When ordering please specify color film

[:nl]

Geintegreerd: Mifare leesprincipe
Leesafstand: 5cm (afhankelijk antennecondities)
Toetsen: Verlichte aanraaktoetsen
Standaard foliekleur: Zwart
Randverlichting: Geen
LCD display: Blauwe achtergrond, witte karakters
Aansluitingen: 4-draads aansluiting op Mbus
Afmetingen (h x b x d): 3 vrij te programmeren functietoetsen
Diversen: Bij bestellingen s.v.p. folie kleur opgeven

[:]

SKU: CCS 4500 Category: Tags: , ,