[:en]The series CCS7000 consists of a unique concept of an ultra-modern integration of the various safety and control systems. The basis for this is the intrusion detection system with eight standard inputs, and is easily expandable via expansion modules up to 1024 * inputs. All system communication is done via one or more LCD keypads, Mifare LCD keypads and / or web-user interface. Needed to expand the CCS7000 for access control, fire detection, CCTV, wireless sensing and automation that allows additional functionality is offered. All functions within the system can be configured fully remotely programmable. The modern and modular design ensures a flexible commitment to protect any object. In addition to the security functionality is a reliable, affordable and standard-compliant alarm signaling one of the most important functions of your intrusion protection system. Application of the latest broadband transmission technology ensures that the CCS7000 is seamlessly linking the IP networks (VPN) such as ADSL and Cable. Depending on the prescribed risk class CCS7000 can be equipped with a GPRS backup to provide as standard-compliant alarm transmission by risk carriers such as by insurers for reliable alarm monitoring is required. Thus, the CCS7000 can be used for both standard and high security risks AL1 and AL2 Reporting.[:nl]De reeks CCS7000 bestaat uit een uniek concept van een ultramoderne integratie van de verschillende beveiligings- en controlesystemen. De basis is hiervoor het inbraakdetectiesysteem met standaard 8 ingangen en is eenvoudig middels uitbreidings modules uitbreidbaar tot 1024* ingangen. Alle systeemcommunicatie geschiedt via één of meerdere LCD bediendelen, Mifare LCD bediendelen en/of web-user interface. Naar behoefte is de CCS7000 uit te breiden voor toegangsverlening, branddetectie, CCTV, draadloze detectie en Domotica waarmee extra functionaliteit wordt geboden. Alle functies binnen het systeem zijn volledig op afstand te configureren en te programmeren. De moderne en modulaire opbouw garandeert een flexibele inzet voor ieder te beveiligen object. Naast de beveiligingsfunctionaliteit is een betrouwbare, betaalbare en normconforme alarmdoormelding één van de meest belangrijke functies van uw inbraakbeveiligingssysteem. Toepassing van de allernieuwste breedband transmissietechnieken zorgt ervoor dat de CCS7000 probleemloos is te koppelen op de IP-netwerken ( VPN) zoals ADSL en Kabel. Afhankelijk van de voorgeschreven risicoklasse kan de CCS7000 worden uitgerust met een GPRS back-up om zo normconforme alarmtransmissie te bieden die door de risicodragers zoals o.a. door de verzekeraars, voor een betrouwbare alarm opvolging, vereist is. Daarmee is de CCS7000 inzetbaar voor zowel de standaard als hoge beveiligingsrisico’s met AL1 en AL2 doormelding.
[:]